Təlimlər

HR Menecer / Mütəxəssis təlimi

Təlimin dili: Azərbaycan dili
Müddəti: 20 saat
Proqramın ödənişi: 250 AZN
Qrupun tərkibi: 3-6 nəfər

Dərslər fərdi və kiçik qruplarda tədris olunur. Fərdi dərslər zamanı dərslərin başlama vaxtını qarşılıqlı razılıq əsasında müəyyənləşdirmək mümkündür.

Mövzu

    Saatın sayı

        1

Modul 1

- Menecment və idarəetmə anlayışlarının fərqi 

              2

     2

Modul 2

- İşçilərin adaptasiyası

- Adaptasiya planı və adaptasiya proqramı

- Ümumi və fərdi adaptasiya planının tərtib edilməsi

- Mentorluq və kouç sistemi

- Nəticənin ölçülməsi 

              3 

 

     3

Modul 3

- Peşə və ixtisas anlayışları

- Ştatların formalaşdırılması və ştat cədvəli

- Vəzifə və funksiyaların, öhdəliklərin düzgün müəyyənləşdirilməsi

- Vəzifə təlimatlarının hazırlanması

- Grading siteinin yaradılası

- İş yükü və iş analizi

- İş yükünün ölçülməsi - təcrübədə

- İş analizinin planlaşdırılması və aparılması qaydası

              4 

 

    4

Modul 4

- Karyera modelləri

- İşçi turnover növləri və ona təsir edən amillər

- İş turnoverin qarşısını necə almalı

- Karyera imkanları və işçilərin potensialı 

- İzləmə xəritələri

- Karyera inkişafı planı

- Karyera inkişafı planının  hazırlanması və tətbiqi mərhələləri

- Nəticələrin ölçülməsi və effektivliyin yoxlanılması

              4   

     5

Modul 5 

- Personalın işinin (xidməti fəaliyyətin) dəyərləndirilməsi

- Performans dəyərləndirmə üsulları (işgüzar oyun, 3600 və s.)

- Əsas performans göstəriciləri (KPI)

- Performansa təsir göstərən amillər

- Performans dəyərləndirilməsində istifadə olunan təcrübə

- Assessent center

- Məcburi Paylaşma metodu və Geribildirim sistemi

- Performans dəyərləndirmə prosesinin tərtibatı

            4

     6

Modul 6

- İşçilərin təlimi  və  inkişafı arasında əlaqə 

- Təlimin şirkətin inkişafında rolu

- Təlimə olan təbatların (ehtiyacların) müəyyənləşdirilməsi

- Təlim ehtiyaclarının analizi.  Analizin növləri və metodları

- Təlim planının hazırlanması

- Təlimin növləri.  Daxili və xarici təlim

- Mentor sisteminin tətbiqi

- Təlim verilmə üsulları. Təlimin nəticələrinin ölçülməsi

- Kirk Patrick və ROİ analizləri

             3