Təlimlər və İxtisasartırmalar

Təlimlər - İxtisasartırmalar

              S/S

Kursun Adı

Davam Etmə Müddəti

Dərs Sayı

Aylıq Qiymət/AZN

Qrupun Tərkibi

Ay

Saat

Cəmi

Fərdi

Qrup

Sayı

1

PR (İctimayyətlə əlaqələr)

1

12

8

550

250

3 - 5 

2

İnsan Resurslarının İdarəedilməsi (HRM)

2

24

16

600

320

3 - 5 

3

Nitq Mədəniyyəti (Diksiya)

2

24

16

350

150

3 - 5 

4

Logistika

1

16

8

550

300

34 - 5 

5 Peşə Sağlamlığı və Təhlükəsizliyinin Əsasları - SƏTƏM Level 2 1 18 8   390 4 - 8
6 Peşə Sağlamlığı və Təhlükəsizliyinin Əsasları - SƏTƏM Level 3 1,5 26 10   490 4 - 8
7 Tərhizat zəncirinin idarə olunması 2 32 16 550 300 4 - 8
8 Anbarın idarə olunması 1 16 10 550 300 4-8
9 Əmək haqqı hesablanmsı 0,5 6 4 300 150 4-8
                                                                           MARKETİNQ

10

Marketinqin əsasları (nəzəriyyə)

1

12

8

550

250

3 - 5 

11

Sales Marketing

1

12

8

550

250

3 - 5 

12

Research Marketing

1

12

8

550

250

3 - 5 

13

Reklam işi

1

12

8

550

200

3 - 5 

14

Marketinq (praktika əsasında)

1

16

8

650

300

3 - 5 

15 Rəqəmsal (Digital) Marketinq 1 16 8 700 300 3 - 5
16 Social Media Marketing (SMM) 1 16 8 450 200 3 - 5
17 SEO ( Search Engine Optimization) 2 32 8 700 400 3 - 4
                                                                           MENECMENT

16

Araşdırma Menecmenti (Research Management)

1

16

8

500

250

3 - 5

17

Biznes proseslər üzərində idarəetmənin təşkili

1

16

8

650

300

3 - 5 

18

Biznesin idarə olunması (baza)

1

16

8

500

250

3 - 5

19

Biznesin idarə olunması (professional)

3

48

8

600

350

3 - 5 

20

Brendin İdarəedilməsi (Brand Management)

1

16

8

550

250

3 - 5 

21

Daxili nəzarət sistemi

1

16

8

500

250

3 - 5 

22

Elektron biznes və Elektron kommersiya layihələrin idarəolunması

1

16

8

700

200

3 - 5 

23

İnnovasiya (Kreativ) Menecmenti

1

16

8

550

250

3 - 5 

24

İnvestisiya menecmenti

1

16

8

550

250

3 - 5 

25

İşgüzar etika və İşgüzar danışıqların aparılması

0.5

8

4

450

250

3 - 5 

26

Kargüzarlıq, sənəd dövriyyəsinin idarə edilməsi və onların reviziyası 

1

8

6

450

200

3 - 5 

27

Korporativ idarəetmə

1

16

8

700

400

3 - 5 

28

Layihənin idarəedilməsi (baza) (Project Management)

1

16

8

550

300

3 - 5 

29

Layihənin İdarəedilməsi (professional)

1

16

8

650

350

3 - 5 

30

Layihənin İdarəedilməsi (standart)

1

16

8

600

350

2 - 5 

31

Maliyyə təşkilatlarında riskin idarə edilməsi

2

32

16

600

300

2 - 5 

32

Müştəri əlaqələrinin idarə edilməsi

1

16

8

550

250

3 - 5 

33

Müştəri etirazlarının idarə edilməsi

1

12

8

550

300

3 - 5 

34

Müştəri xidmətləri, müştəri məmnuniyyəti və CRM (Müştəri məmnuniyyətinin idarə edilməsi)

1

12

8

550

300

3 - 5 

35

Potensial müştərilərin idarəedilməsi

0.5

8

4

450

250

3 - 5 

36

Riskin İdarəedilməsi (Risk Management)

1

16

8

550

300

3 - 5 

37

Stresin idarə edilməsi (Stress management)

1

16

8

600

300

3 - 5 

38

Telefon qovşağında müştəri məmnuniyyəti və stresi atmaq bacarığı

0.5

8

4

450

250

3 - 5 

39

Ümumi Menecment (General Management)

3

48

24

550

250

3 - 5 

40

Vaxtın idarəedilməsi (Time Management)

1

16

8

550

250

3 - 5 

41 Əmək məcəlləsi və kadr kargüzarlığı 1 16 10 500 250 3 - 5
                                                                    Digər BİZNES təlimləri

42

Beynəlxalq Biznes

1

16

8

550

200

2 - 5 

43

Beynəlxalq Biznes və İqtisadi əlaqələr

1

12

8

450

200

2 - 5 

44

Biznes Plan

1

12

8

500

250

2 - 5 

45

İqtisadiyyatın Dövlət tənzimlənməsi

1

16

8

550

200

2 - 5 

46

Layihə Təklifinin hazırlanması

1

16

8

550

300

2 - 5 

47

Liderlik və Motivasiya

1

16

8

600

300

2 - 5 

48

Özünüinkişaf və Liderlik

1

12

8

550

300

2 - 5 

49

Qiymətli Kağızlar Bazarı

1

12

8

450

200

2 - 5 

50

Satınalma və Logistika

1

14

8

550

300

3 - 5 

51

Strateji Planlaşdırma

1

16

8

500

300

3 - 5 

                                                                           HÜQUQ

52

Antiinhisar hüququ

1

12

8

500

250

3 - 5 

53

Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə Müraciət Mexanizmi

3

36

24

500

250

3 - 5 

54

Bank hüququ

1

12

8

500

250

3 - 5 

55

Beynəlxalq xüsusi hüquq

2

24

16

500

250

3 - 5 

56

Biznes əqdləri

1

12

8

500

250

3 - 5 

57

Cinayət hüququ

3

36

24

500

250

3 - 5 

58

Daşınmaz əmlak və girov

1

12

8

500

250

3 - 5 

59

Əqli mülkiyyət hüququ

1

12

8

500

250

3 - 5 

60

Korporativ Hüquq

2

24

16

500

250

3 - 5 

61

Mübahisələrin alternativ həlli

1

12

8

500

250

3 - 5 

62

Mülkiyyət hüququ

2

24

16

500

250

3 - 5 

63

Müqavilə hüququ

2

24

16

500

250

3 - 5 

64

Sahibkarlıq hüququ

1

12

8

500

250

3 - 5 

65

Vergi hüququ

2

24

16

500

250

3 - 5 

                                                           Mühasibatlıq, Bank işi və Vergi Uçotu

66

Bank işi (ümumi)

3

36

24

350

150

3 - 5 

67

Bank Mühasibatlığı

2

24

16

350

150

3 - 5 

68

Bank və maliyyə təşkilatlarının auditi

3

36

24

600

250

3 - 5 

69

Beynəlxalq Mühasibatlıq

3

48

24

600

150

4 - 8 

65

Milli Mühasibatlıq

2

24

16

195

95

3 - 5 

70

Mühasibatlıq və Vergi Uçotu

3

36

24

450

150

4 - 8

71

Vergi Uçotu və Vergi qanunvericiliyi

2

32

16

500

250

4 - 8 

72

Vergitutma (Banklar və Maliyyə təşkilatlarında)

1

16

8

500

250

4 - 8