İxtisasartırmalar - Təlimlər

PR (İctimaiyyətlə Əlaqələr)

PR - Public Relations

PR (Eng Public Relations - ictimai əlaqələr, ictimaiyyətlə əlaqələr, sosial əlaqələr; PR qısaldılmış - pi-ar) - obyekt image müsabiqəsinin sosial-iqtisadi və siyasi sistemləri texnologiya yaradılması və həyata keçirilməsi (fikir, mal, xidmətlər, şəxsiyyətləri, təşkilatlar - qaydada sosial qrupların dəyəri intervalında firmaların marka) həyatında ideal və lazımi kimi bu image gücləndirmək. Geniş mənada - cəmiyyət və dövlət və ya sosial, siyasi və iqtisadi proseslərin obyektiv anlaşılması üçün, o cümlədən kommersiya təşkilatları arasında əlaqələrin qurulması, ictimai rəy nəzarət.

 

 

İctimaiyyətlə Əlaqələr

1-ci hissə

Müasir zəmanəmizdə İctimaiyyətlə Əlaqələr (PR)

PR nə üçündür? Və ya nədir?

PR anlayışı və ona olan yanaşmalar

PR-ın ümumi məqsədləri

PR-ın inkişaf tarixi

PR-ın vacibliyi:

  1. Rəhbər (işə götürən) cəhətdən
  2. İşçi cəhətdən
  • PR-ın faydaları
  • PR-a təsir edən amillər:
  1. Daxili amillər;
  2. Xarici amillər;
  • PR-da olmaması vacib olan amillər

Sərbəst tapşırıq

2- ci hissə

PR və oxşar anlayışlar

  • PR və təqdimat
  • PR və insan
  • PR və marketinq
  • PR və reklam
  • PR və propaqanda
  • PR və lobbiçilik
  • PR və sosial məsuliyyət
  • PR və böhran
  1. Böhranın səbəbləri;
  2. Böhranın mərhələləri;
  3. Böhranın idarəedilməsi;
  4. Böhran planı

Sərbəst tapşırıq

3- cü hissə

İctimaiyyətlə Əlaqələr fəaliyyətləri

  • PR və ünsiyyət
  1. Ünsiyyət müddəti
  2. Ünsiyyət formaları
  3. Ünsiyyət üçün yaranabiləcək problemlər
  4. Prezentasiyalar

 

  • PR və mətbuat
  • Sərgi
  • Festival və şənliklər
  • Toplantılar

Sərbəst tapşırıq

4- cü hissə

PR fəaliyyətinə necə başlamalı?

  • Praktikada olmuş hadisələr

SİZƏ ZƏNG EDƏK