Xarici dil kursları

Koreya dili kursları

Koreya dili (한국어, 조선어 Hangugeo, Chosŏnŏ) kurslarımıza qeydiyyat başladı.

Koreya dili kurslarımız fərdi və kiçik qruplarda olmaqla əsasən həftədə 3 dəfə hər dərs 1 saat və ya həftədə 2 dəfə hər dərs 1 saat yarım olmaqla tədris olunur.

Koreya dili tərkibcə altı dialektə bölünür: şimal-şərqi, şimal-qərbi, mərkəzi, cənub-şərqi, şərq-qərbi və, nəhayət, Çedcudo adasmda işlənən dialekt.

Tarixən yazısı 1446-cı ildən bu yana məlumdur. Çin yazı sisteminə əsaslanan Han qul-yazısıdır. Koreya dilinin fonoloji sistemi 40 fonemdən ibarətdir. Bunlardan 19-u samit, 21-i isə sait fonemlərdir. Koreya dili nominativ quruluşlu aqqlütinativ dillərdən hesab olunur.

Koreyaca yüksək, orta və alçaq xitab şəkli olmaq üzrə 3 xitabla danışılan və əlifbası olan bir dildir. Koreya dilində insanlara xitab çox önəmlidir. Məsələn böyüklərə alçaq dillə xitab böyük sayqısızlıqdır.