Xarici dil kursları

Xarici dil kursları

Sıra

               Kursun Adı

Aylıq dərs, Film və Danışıq Klubu

Həftəlik Dərs

Aylıq Qiymət /AZN

3 Aylıq toplam  Ödəniş/AZN

Qrupun Tərkibi

Dərs saatı

Danışıq və Film saatı

Saat

Fərdi

Qrup

Qrup

Nəfər

1

İngilis dili (standart paket) + kitab

12

20

8

155

85

230

2 - 5

2

İngilis dili (intensiv paket) + kitab

18 20 9,5 225 125 335 2 - 5
3

İngilis dili (Amerikalı müəllim)

12 6 4,5 280 120 350 2 - 5
4

Rus dili (standart paket) + kitab

12 14 6,5 130 65 185 2 - 5
5

Rus dili (intensiv paket) + kitab

18 14 8 195 95 255 2 - 5
6

Rus dili (xaricilər üçün)

12 6 4,5 170 90 250 2 - 5
7 Alman dili (standart paket) + kitab 12 6 4,5 155 85 230 2 - 5
8

Alman dili (intensiv paket) + kitab

18 6 6 225 125 335 2- 5

9

Azərbaycan dili (xarici vətəndaşlar üçün)

12

4

3

170

90

 

3 - 5

10

Azərbaycan dili (ruslar üçün)

12

4

3

150

80

 

3 - 5

11

Ərəb dili

12

4

3

150

80

 

3 - 5

12

Fars dili

12

4

3

150

80

 

3 - 5

13

Fransız dili

12

4

3

150

80

 

3 - 5

14

İspan dili

12

4

3

150

80

 

3 - 5

15

İtalyan dili

12

4

3

150

80

 

3 - 5

16

Polyak dili

12

4

3

170

100

 

3 - 5

17

Gürcü dili

12

 

3

170

90

 

3 - 5

18

Çin dili

12

 

3

200

120

 

3 - 5

19

Koreya dili

12

 

3

150

80

 

3 - 5

20

İvrit dili

12   3 200 120   3 - 5

 

XÜSUSİ QEYD: Cədvəldəki Qiymətlər 1 ay üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Saat 17:30-dan sonra fərdi ödənişlər 20AZN, qrup ödəmələri isə 10AZN yüksək olur.