Xəbərlər və Tədbirlər

Məktəbəqədər hazırlıq - 4-6 yaşlı uşaqlar üçün

06.09.2018

STİMUL 4-6 yaşlı uşaqlar üçün həm azərbaycan, həm də rus bölməsinə Məktəbəqədər hazırlıq proqramına növbəti qeydiyyat elan edir.

Dərslər kiçik qrupla (2-5 nəfər) və ya fərdi şəkildə keçirilir.

Kursun proqramı Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin təhsil planına tam uyğundur.

Proqrama daxildir:

• Riyaziyyat
• Məntiq
• Nitq inkişafı
• Ana dili
• Ətraf mühit 
• Rəsm
• Hərəki bacarıqlar (davranış qaydaları)
• İngilis dili
• Rus dili
• Əyləncəli oyunlar 
• Əmək vərdişlərinin aşılanması

Bu proqram uşaqlarda ilkin dünya görüşü, riyazi-məntiqi təfəkkürün, oxu və yazı bacarıqlarının formalaşdırılması ilə yanaşı gələcəkdə məktəb dərslərini daha yaxşı mənimsəmələrinə yardım edəcək. Kursdakı məşğələlər uşaqların yaş xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla müasir təhsil metodlarına əsasən keçirilir.

SİZƏ ZƏNG EDƏK