Kurslar

Xarici dil kursları
Xarici dil kursları

“STİMUL” sizə cəmi bir neçə ay ərzində müxtəlif xarici dilləri mükəməl səviyyədə öyrənmək imkanı verir. Biz aşağıdakı xarici dil kurslarını təqdim edirik:

 •  İngilis dili
 •  Alman dili
 •  Ərəb dili
 •  Fars dili
 •  Rus dili
 •  Fransız dili
 •  İspan dili
 •  İtalyan dili
 •  Yapon dili
 •  Polyak dili
 •  Gürcü dili

və digər xarici dillər.

Həmçinin xaricdə ingilis, fransız, alman, italyan, ispan, ərəb, çin dili kurslarını da təklif edirik. 

Eyni zamanda xaricilər üçün Azərbaycan dili kurslarımızdan əksər xarici ölkələrin vətəndaşları faydalana bilər.

İngilis dili üzrə aşağıdakı ixtisaslaşdırılmış ingilis dili kurslarını da təklif edirik:

 •  HR professionallar üçün ingilis dili
 •  Maliyyə və Bank işi üzrə ingilis dili
 •  Hüquqşünaslar üçün ingilis dili
 •  Mühəndislər üçün ingilis dili
 •  Tibbi ingilis dili
 •  Biznes ingilis dili
 •  Texniki ingilis dili
 •  Kurort menecmenti və turizm üçün ingilis dili
 •  Türkiyənin TUS proqramı üzrə inglis dilindən hazırlıq kursları
 •  KPDS - Kamu Personeli Dil Sınavı (Türkiyə)
 •  UDS - Universitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (Türkiyə)

Tədris dil üzrə 4 əsas bacarığın inkişafına yönəldilib: danışıq, dinləmə, yazma və oxuma.

Kurslar ən müasir metodikalardan istifadə etməklə xüsusi proqramlar və CD/DVD materiallar əsasında keçirilir. Proqram seçilərkən tələbənin başlanğıc bilik səviyyəsi, sərbəst vaxtı və dili öyrənməkdə məqsədi nəzərə alınır. Dərslər tələbənin seçiminə əsasən fərdi və kiçik qruplar şəklində keçirilir.