Psixologiya

Ümumi Psixologiya
Psixologiya

Ümumi psixologiya

Psixologiya insanın təfəkkür və davranışını öyrənən praktiki və akademik sahədir.
Psixologiya çoxşaxəli elmdir və insan inkişafı, idman, səhiyyə, kliniki, sosial davranış və təfəkkür prosesləri kimi bir çox araşdırma altsahələrini əhatə edir. Psixoloji bilik tez-tez psixi sağlamlıq problemlərinin qiymətləndirilməsi və müalicəsinə tətbiq olunsa da, o həmçinin insan fəaliyyətinin müxtəlif sahələrində problemlərin başa düşülməsi və həllinə də istiqamətlənir.
wso shell IndoXploit shell r57 shell hacklink hacklink satış wordpress download Google hacklink