Kompüter və İT Xidmətlər

Şəbəkə Xidmətləri
Şəbəkə Xidmətləri - Kompüter və İT Xidmətlər
  1. Şəbəkənin layihələndirilməsi
  2. Şəbəkənin qurulması
  3. Mövcud şəbəkənin moderizasiyası

- Şəbəkələrdə yaranmış nasazlıqların, internetə aid yaranmış problemlərin aradan qaldırılması.

  • İnternet xətlərinin çəkilməsi, server qurulması