Təlimlər

Bank işi
Bank işi

  BANK İŞİNİN ƏSASLARI proqramının tərkibi

Modul 1: Bank sistemi

 • İqtisadi sistem və bank sektoru
 • Bankların təsnifatı

Modul 2: Bankın strukturu

 •  Bankın strukturu
 • Xidmət şəbəkəsi

Modul 3: Bankın fəaliyyəti

 • Bank işində əsas anlayışlar
 • Banklarda maliyyə resurslarının formalaşması

Modul 4: Bank xidmətləri

 • Hesabların açılması
 • Kassa əməliyyatları
 • Depozitlər
 • Plastik kartlar
 • Nağdsız hesablaşmalar
 • Xarici valyuta əməliyyatları
 • Ödəniş sistemləri

Modul 5: Kreditlər

 • Kredit anlayışı
 • Kreditlərin növləri
 • Kreditlərin verilməsi
 • Kreditlərin təhlili
 • Problemli kreditlər

Modul 6: Akkreditiv, qarantiyalar, faktoring, forfeyting, lizing və s.

Modul 7: Çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə

Modul 8: Prudensial tənzimləmə

 • Kapital adekvatlığı
 • Digər prudensial tələblər

Modul 9: Resursların idarəolunması

 • Likvidlik
 • Məcburi ehtiyatlar
 • Valyuta mövqeyi
 • Qiymətli kağızlar

    

Bank sahəsində işləmək istəyənlər üçün 3 aylıq kursun proqramı

 • İqtisadiyyata giriş, əsas iqtisadi anlayışlar
 • Pulun və bankların meydana gəlməsi
 • Maliyyə və bank sistemi, onun iqtisadiyyatda rolu
 • Bank biznesinin xüsusiyyətləri, Dünyada və Azərbaycanda
 • Bankların təsnifatı, təşkilati quruluşu
 • Bank xidmətlərinin təsnifatı
 • Aktiv və passiv əməliyyatlar
 • Bank kreditinin mahiyyəti, təsnifatı
 • Depozitlər və əmanətlər
 • Qeyri nəğd pulun idarə edilməsi, nəğdsiz hesablaşmalar
 • Bank riskləri
 • Bank marketinqi
 • Bank gününə daxil olan praktiki işlərwso shell IndoXploit shell r57 shell hacklink hacklink satış wordpress download Google hacklink