Təlimlər

Marketinq
Marketinq

Marketinq üzrə Təlimlər müxtəlif sahələr üzrə, ingilis, rus və azərbaycan dilində tədris olunur. 

 

Marketing və satış ustalığı təliminin proqramı      

  • Marketing nədən başlayır?
  • Şirkətin marketinq strategiyası
  • Bazarın analizi – SWOT-analiz
  • Əmtəə siyasəti və ticarət markası (brendinq)
  • Qiymət siyasəti
  • “Əlahəzrət müştəri”
  • Müştəri davranışı, sosial və psixoloji faktorlar
  • Reklam – kreativ və məhsuldar
  • İnternet marketinq
  • Son hədəf - satış və uğurlu satıcı

 

Marketinq üzrə təlimin proqramı

1. Marketinq tədqiqatları  prosesi
2. Əmtəə bazarlarının kompleks tədqiqi. Monitorinq
3. Şirkətin istehsalat-satış imkanlarının təhlili və inkişaf strategiyalarının formalaşdırılması. Bazar seqmentlərinin təhlili.
4. Marketinq tədqiqatlarının informasiya təminatı. Situasiya vəzifələri
5. Marketinq kompleksi. SWOT analizi. PESTEL
6. Əmtəə siyasəti
7. Kommunikasiya siyasəti. Rəqiblərin təhlili
8. Satış siyasəti / Qiymət siyasəti
wso shell IndoXploit shell r57 shell hacklink hacklink satış wordpress download Google hacklink